Шинэ мэдээ
HR CONSULTING FIRM
2019-04-08 13:08:28   share

 ТӨРИЙН ЗАХИРГАА ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА”-аар бэлтгэж, МЭРГЭШЛИЙН_ДИПЛОМ_РОМБО олгох 1 жилийн  ЭЧНЭЭ ангидаа элсэлт авч байна. Хичээл эхлэх хугацаа: 2019 оны 4 сарын 22 ️Мэдээлэл зөвлөгөө авах утас: 94087117  ДАВУУ ТАЛ: #АЖЛЫН БАЙРАНД 100% ЗУУЧИЛНА. ТӨЛБӨРИЙГ 2-3 ХУВААЖ ТӨЛӨХ БОЛОМЖТОЙ БАГААР АЖИЛЛАХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УР ЧАДВАР  ДАРААХ 5 ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭШИНЭ:

1. Хүний нөөцийн менежмент

2. Хөдөлмөрийн харилцаа, хууль эрх зүй

3. Компьютерийн хэрэглээ

4. Оффис менежер, архив, албан хэрэг хөтлөлт

5. Илтгэх урлаг, хувь хүний хөгжил Төгсөгчдийг дадлагажуулж ажилд зуучилна.

 ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА: 1. МЕНЕЖМЕНТИЙН СУУРЬ УХААНЫГ СУДЛАХ 2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН АЖЛЫН ЧИГ ҮҮРГҮҮДИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 3. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНДСИЙГ СУДЛАХ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААГ ХУУЛИЙН ДАГУУ ЗОХИЦУУЛАХ 4. АЛБАН БИЧИГ БАРИМТ БОЛОВСРУУЛАХ, АРХИВ ХӨТЛӨХ 5. ОФФИС МЕНЕЖМЕНТИЙН АЖЛЫН ЧИГ ҮҮРГҮҮДИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 6. АЖИЛД ОРОХ СТРАТЕГИ ЗӨВЛӨМЖ ХИЧЭЭЛ 7. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ БОЛОН ТӨСӨЛ, СУДАЛГААНЫ ПРОГРАММУУД ДЭЭР АЖИЛЛАХ 8. ИЛТГЭХ, МАНЛАЙЛАХ 9. ПРАКТИКТ АЖИЛЛАДАГ ХҮМҮҮСИЙН БОДИТ ТУРШЛАГААС СУРАЛЦАХ, КЕЙС 10. АЛБАН БАЙГУУЛЛАГА ДЭЭР ПРАКТИК ДАДЛАГА ХИЙХ БОЛОМЖТОЙ.

Бид “ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ” үндсэн зорилгын хүрээд бизнесийн болон төрийн байгууллагуудад дараах үндсэн үйлчилгээг үзүүлэн хамтран ажиллаж байна. Үүнд:

 • Хүний нөөцийн зөвлөх үйлчилгээ
 • Хүний нөөцийн аутсорсингийн үйлчилгээ
 • Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын үйлчилгээ
 • Сургалт, хөгжлийн үйлчилгээ

  • Удирдах ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалт
  • Хэлтсийн дарга нарын менежментийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт
  • Ажилнуудыг ерөнхий ур чадварыг өсгөх сургалт
  • Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт
  • Борлуулалт, үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан сургалт
 • Судалгааны үйлчилгээ

  • Цалингийн судалгаа
  • Байгууллагын соёлын судалгаа
  • Ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа

 

 

НОМИНАЦИ